Conseco

a) Yenilenebilir enerji kaynakları dahilinde enerji santralleri kurmak, bunları işletmek ve enerji ihraç etmek, bu santrallerin gereksinim duydukları ekipmanı üretmek, santraller için AR-GE çalışmalarını yürütmek.

b) Diğer yenilenebilir enerji üreten şirketler için yönetim ve danışmanlık hizmetleri yürütmek amacıyla kurulmuş Türkiyemize en son yenilikleri getirmeyi kendine vazife edinmiş bir şirkettir.

Hakkımızda

Conseco Enerji, Türkiye ve komşu ülkelerde “yenilenebilir enerji” sektöründe danışmanlık, projecilik, mühendislik, tedarik, montaj ve inşaat hizmetleri vermek üzere, bu sektörde üst düzey yöneticilik yapmış kişilerce kurulmuş bir EPC (engineering, procurement, construction) firmasıdır.


Conseco Enerji, yöneticilerinde, çalışanlarında ve çözüm ortaklarında ortaya koyduğu uzmanlık ve kalite kadar, temsilcisi olarak tedarik ettiği solar sistemlerde de Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen firmaları ile çalışmaktadır


Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi sürecinde inşaatı devam eden ve lisans çalışmaları süren toplam 300 MW a yaklaşan uluslararası kapasiteli santral projelerinin yapımcısı olarak, Türkiye’de enerji sektörünün lider firmaları arasında olma yolunda hızla ve kararlılıkla ilerlemektedir.


Uluslararası finans kuruluşları ve ortakları ile enerji sektöründe proje geliştirici, yatırımcı, yapımcı ve işletmeci şirket olarak etkin bir rol üstlenmektedir.


Hedeflerini gerçekleştirme yolunda teknolojinin sunduğu olanaklardan en üst düzeyde yararlanmayı ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi, vizyonuna uygun olarak sektörde kalıcılığı hedefleyen, mesleki sorumluluk taşıyan, mühendislik bilim dalına dayalı hizmet üreten çalışma ve faaliyetleri birincil görevi kabul eder.


Conseco Enerji, kaynağı doğa olan enerjinin geleceği için doğanın korunmasını en temel ilke edinmiştir. Bu amaçla yaptığı bütün çalışmalarda çevreyi korumayı ve doğaya zarar vermemeyi taahhüt eder.

Dünyada Güneş

Dünyada Güneş

2010’da güneş PV kapasitesine 17 GW eklenerek tüm toplam kapasite 40 GW’a getirilmiştir.Teknoloji fiyatlarındaki düşüş ve güçlü destek politikası büyümeye yardım etti . Avrupa Birliği 2010’da 13.2 GW lık yeni kurulumların %80’ini ilk kez rüzgardaki yeni kurulumları aşmış olarak kendisine çekmiştir. Almanya tek başına 7.4 GW ilave kapasite eklemiş olup kapasitesini 17.3 GW’a ulaştırmıştır. İtalya’nın toplam kurulu kapasitesi Haziran 2011 itibariyle 5.8 GW’dır. İspanya’daki yeni kurulumlar yanlızca 0.4 GW ile 2008’deki zirve dönemlerinden düzenleyici belirsizliklerden dolayı  daha düşük olmuştur. Toplam PV kapasitesi İspanya’da 3.8 GW’a ulaşmıştır.

GÜNEŞLENME SAATLERİNİN KIYASLANMASI
Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli , Avrupa kıtas ının önde gelen güneş enerjisi yatırımlarına sahip ülkeleri Almanya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti  gibi ülkelere nazaren daha fazla olmasına karşın yatırım oranı bu ülkelerin çok altında kalmaktadır.